ASPERGERS SYNDROM


 

Redan i spädbarnsåldern visar många barn med Asperger Syndrom en sömnrytm som är störd, samt en bristande uppmärksamhet och att de är överaktiva. En del barn är tvärtom, att de är anmärkningsvärt stillsamma och har en dålig följsamhet i kroppen samt en intensivt stirrande blick. Många av dessa senast nämnda barnen uppfattar föräldrarna som ovanligt lättskötta spädbarn. Det kan vara så att barnen har varit ovanligt nöjda med att bli lämnade ifred. Barnen som tillhör den lugna och stillsamma gruppen gör inte så mycket väsen av sig om man bara håller sig till barnens invanda rutiner.

Något som man tidigt lägger märke till hos barn med Asperger Syndrom är att de utvecklar ett abnormt detaljminne och detaljsinne. Vanligt är också att de utvecklar ett specialintresse, detta behöver inte vara bestående, utan kan skifta under åren. Många av barnen kan också framstå som enormt envisa och med en bristande förmåga till att anpassa sig till rutinförändringar. Barnen har också mycket svårt att följa andras initiativ,samt visar ett tydligt motstånd mot förändringar.

Det finns dessutom en grupp som tidigt är mycket aktiva och som kan tyckas höra hemma under diagnosen ADHD. Just dessa barn verkar vara orädda, distanslösa och närgångna samtidigt som de verkar helt ointresserade av andra människor. När man däremot går utanför deras invanda ramar och rutiner kan de bli rasande. Sannolikt finns det ytterligare en grupp som har Asperger Syndrom som tidigt skärmar av sig och är mer självförsjunkna. Gemensamt för alla dessa grupper är: svårighet att rikta uppmärksamhet mot andra individer. Just detta är viktigt i vårt samhälle då det annars är svårt att kunna delta i det sociala samspelet människor emellan.

En del barn som har diagnosen Asperger Syndrom kan verka ”lillgamla” i sitt sätt. Människor i dess närhet märker oftast inte att barnet ifråga är kontaktlöst eller kontaktstört på något sätt. Vissa av barnen tycker mycket om kroppskontakt,och kan vara mycket beroenda av sina nämaste. Endast några få av barnen tycker intensivt illa om kroppskontakt. Att barnen ska anpassa sig socialt ökar ju äldre de blir och för en del av dessa barnen medför det svårigheter, och de blir mer iögonfallande för omgivningen.
Barn med Asperger Syndrom har för det mesta ett beteende som är socialt och känslomässigt opassande. De beter sig brådmoget eller provocerande samtidigt som de inte förstår de sociala reglerna. De vägrar ofta att acceptera omgivningens krav. Många föräldrar har ofta funderingar på vad det kan vara för fel, men har svårt att sätta fingret på problemet. Barnen med AS har svårt att tolka föräldrarnas mimik (ansikts- och kroppsuttryck) samt kan ha svårt att känna igen människor de sett ofta.
Eftersom handikappet gör att även personen med AS saknar förmågan att ta in andras åsikter, sker det mesta personen gör på egna villkor.

Hur kan man göra för att underlätta för barn som har
Asperger Syndrom?

Barn med AS har ju oftast inte de förutsättningar som krävs för att följa med i den vanliga undervisningen i skolan. De behöver mer stöd och ofta en personlig planering, och enligt läroplanen har de rätt till det. Föräldrarnas inblandning är en viktig del i barnets utveckling när man tänker på den expertis de innehar av sitt eget barn. Där kan läraren få mycker information om barnet att använda i skolarbetet. Dessa barnen måste få stå i centrum för arbetet och undervisningen, och inte tvärtom. Läraren ska tänka på att vara noga med planeringen så att alla inblandade vet vad de ska göra, och med vem de ska göra det. Att dela av klassrummet med hjälp av tyg till små oaser kan vara till stor hjälp. En viktig sak är också att personalen kring barnet är noga med att förklara för barnet vad de olika lokaler och rum har för syften. På biblioteket lånar man böcker och i matsalen äter man etc.

 

 

Introduktionsvideo

 

Alla artiklar om Aspergers