SYNDROMFAKTA

Syndrom, flera samtidigt uppträdande fenomen, vilka sammantagna ger en bild av ett bakomliggande förhållande eller förlopp. Efter att ursprungligen använts framför allt inom medicin har uttrycket sedan överförts i åtskilliga andra sammanhang.

Inom medicinen betecknar syndrom en bestämd kombination av avvikelser eller symptom som tenderar att uppträda tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos.

Det finns en hel del syndrom och vi har listat lite fundamental fakta om dem i menyn. Vill du gå djupare in på ett specifikt syndrom så föreslår jag att du letar bland kategorier/ämnen här nedan.