ADHD

Symtomen på ADHD kan behandlas och hanteras förutsatt att rätt diagnos ställts. Att förstå symtomen på ADHD gör det lättare att ställa diagnos.

Symtomen på ADHD varierar efter ålder och skulle kunna delas in i tre faser: barndoms-, tonårs- och vuxen-ADHD.

ADHD beräknas drabba 3 till 5 % av barn i skolåldern och symtomen blir ofta mer märkbara mellan 6 och 12 års ålder. I vissa fall kan det vara svårt att veta om barnets överdrivna aktivitet eller ouppmärksamhet är normalt för barnets ålder eller inte.

Det kan vara svårt att identifiera ADHD, särskilt om ouppmärksamhet är det primära symtomet. I det fallet är symtomen på hyperaktivitet mindre uppenbara och barnet upplevs ofta som mer disträ och dagdrömmande. Det kan göra att symtomen på ADHD upplevs som otydliga eller förvirrande.

Huvudsymtom vid ADHD Symtomen vid ADHD faller inom tre huvudkategorier (ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet) och kan omfatta: · oförmåga att vara uppmärksam eller komma ihåg inhämtad information · svårighet att bibehålla en koncentrerad uppmärksamhet  · distraherbarhet, glömska eller tankspriddhet · överdrivet pratande eller överdriven aktivitet, plockande eller rastlöst beteende · oförmåga att sitta still · att kasta sig in i aktiviteter utan att tänka efter först · att konstant avbryta eller byta ämne under samtal · att ofta byta från en aktivitet till en annan · dåliga relationer med kamrater · ständig otålighet och/eller låg frustrationströskel · när det krävs fokuserad uppmärksamhet upplevs det som obehagligt · slarvigt eller rörigt sätt att ta sig an uppdrag eller uppgifter  · oförmåga att fullfölja aktiviteter · svårighet att organisera eller prioritera aktiviteter eller ägodelar Typ och svårighetsgrad av symtom kan variera kraftigt mellan olika personer

info från http://www.janssen-cilag.se/?product=none

Introduktionsvideo

 

Alla artiklar om Adhd