DIAGNOSFAKTA

 

Diagnostik står för att givet vissa tester, mätningar och observationer avgöra ett systems tillstånd. Begreppet diagnos kommer av grekiskans dia genom och gnosis vetande och syftet.

Det finns en hel del diagnoser och vi har listat lite fundamental fakta om dem här i huvudmenyn. Men vill du gå djupare in på en specifik medicinsk diagnos så föreslår jag att du letar bland Kategorierna/Artiklarna som finns för varje diagnos.