Category: Träning för barn

astrid2

Familjesidan Språklek är till hjälp för barn med språkstörning

Logopeden Astrid Frylmark hjälper barn med språkstörning genom sitt företag OrdAF . Namnet står för ”ord” och hennes initialer – Astrid Frylmark.  Astrid har arbetat med barns språkutveckling och från mitten av 80-talet alltmer...

weight-lifting-for-women-106

Onödig ohälsa hos personer med funktionshinder

  [2012-01-10] Trots rapporter om onödig ohälsa bland personer med funktionsnedsättning ”befrias” barn från idrottslektionerna och tillgängliga jympa-pass ställs in. 2008 publicerades rapporten ”Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning”, författad av Ylva Arnhof, då avdelningschef...