Mutterplatta till ditt språkstörda barn?

Bild från bloggen Söt och snygg


Några hål i en bit plast kan göra stor skillnad. För barn med svåra uttalssvårigheter kan en individ anpassad gomplatta vara vägen till ett begripligt tal.

OralmOtOriskt Centrum

Det började för många år sedan i Argentina. Läkaren Castillo Morales behandlade barn med downs syndrom med gomplatta. Han såg att om musklerna aktiverades på ett visst sätt så kunde han hjälpa barnen att stänga munnen och andas genom näsan. Idén med gomplatta färdades över Atlanten och har idag modifierats till att användas för talet.

Variationsrik men dyr

En mutterplatta är en gomplatta med för-borrade hål. Hålen kan vara spridda över hela plattan och i dessa skruvar man i ett visst antal plastdoppade skruvar. Man sätter skruvarna långt fram om man vill hjälpa tungan att hitta dentala ljud. Man skruvar i långt bak om man vill guida tungryggen till velara ljud. Variationen som de förborrade hålen erbjuder ger logopeden ett flexibelt och konkret stöd i behandlingen av barn med verbal dyspraxi. Men det är också variationen som gör att mutterplattan är den dyraste gomplattan att framställa.”Mutterplattan hjälper barnen att tillsammans med logopeden höra, göra, se och känna ljuden”, berättade Inger Åstrand Rydberg,logoped på oralmotoriskt centrum, talkliniken, danderyds sjukhus vid klinikens seminarium om mutterplattor, i början av juni.

Motivation viktigast

Behandlingen vid verbal dyspraxi syftar till att hitta de muskelrörelser som används i taloch att befästa och automatisera dem. Automatiken uppnår man genom att repetera och repetera. Logopederna vid seminariet arbetade alla med barn, de flesta i språkförskola eller språkklass. deras barn hade fått en mutterplatta genom oralmotoriskt centrum. Alla ansåg att barnets motivation var det viktigaste för om behandlingen ska lyckas.Om föräldrar ska orka genomföra daglig behandling krävs tydliga skriftliga instruktioner och att övningen kan ingå i något man redan gör hemma. I behandlingen används flera sinnen.

Med en schematisk bild av en mutterplatta diskuterar logopeden med barnet. Var känns skruven nu? Långt fram? en bit häftmassa på bilden representerar skruven i munnen.Vilket ljud kan man hjälpa tungan att hitta där? Mutterplattan tas ut och barnet får med hjälp av det nyuppbyggda muskelminnet i tungan försöka hitta tillbaka till artikulationsstället. en vokal läggs till och barnet får nöta det artikulatoriska mönstret av en stavelse, med eller utan mutterplattan i munnen som stöd. Logopeden riggar om mutterplattan under behandlingen till andra artikulationsställen eller behåller utformningen under en längre tid. Mutterplattan är ofta inte det enda verktyget man arbetar med. Många använder ljudhärmande pRAXIS-bilder tillsammans med mutterplattan, introducerar läsning och skrivning samt spelar in eller filmar barnet för barnets återkoppling. All träning med mutterplatta har föregåtts av eltandborststimulering, vilket är en billigare metod. en eltandborste har familjen ofta hemma. För barnen med verbal dyspraxi tycks det dock löna sig att också investera i ett hjälpmedel som en mutterplatta.

Syftet med träningen varierar något, men inkluderar samtliga eller flera av följande: träna tungmotorik, öka medvetenheten om munnen och om artikulationsställen, lära sig säga nya ljud samt att kunna växla mellan olika artikulationsställen. Man tyckte sig kunna se förbättringar inom alla dessa områden,  även om det själv-fallet är svårt att skilja effekten av mutterplatteträningen från den av annan, parallellogopedisk behandling och barnens spontana utveckling.

•  Patientgrupper: Barn och vuxna med talsvårigheter,dysfagi och/eller dregling.

 

Historiskt har mutterplattor använts i Sverige som en del i Karlstadsmodellen, av Irene Johansson, fonetiker, och Karin Bengtsson, logoped, i arbetet med barn med downs syndrom. I deras rapport ”Samtal om tal” kan man läsa mer om mutterplattor.

Källa; Logopednytt

TEXT & FOTO: Hanna Persson

och Helena Johansson

 

You may also like...

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /storage/content/92/114592/myperfectbaby.se/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273