Myperfectbaby.se finns numera på myperfectbabyjulian.blogspot.se.

Att få ett barn med

DOWNS SYNDROM

När man skaffar barn, oavsett om det är planerat eller kom mer av en överraskning, så föreställer man sig sällan något annat än att få ett friskt och så kallat "normalt" barn. Det är trots allt på just det som oddsen pekar. Om man är över en viss ålder som kvinna så vet man att risken för komplikationer med både graviditet och barnets hälsa ökar, men oddsen pekar fortfarande på att man kommer att få ett helt friskt och normalt barn.

När man får ett barn som avviker från normen

Det är förstås så, som vi alla vet, att vissa barn föds med allt från skador till utvecklingsstörningar och kromosomavvikelser, och dessa kan uppkomma av genetiska orsaker eller efter trauman under graviditet eller förlossning. En av de vanligaste kromosomavvikelserna är den som kallas Downs Syndrom där man istället för de normala xx kromosomerna har xx stycken. Ungefär vart 700:ade barn som föds i Sverige per år har Downs Syndrom med medföljande utvecklingsstörning som varierar i både grad och typ.

Fysiska särdrag

Man kan i regel se på en person att den har en kromosomavvikelse för en person med Downs Syndrom har viss ganska speciella anletsdrag. Ögonen är snedställda och ansiktet platt. Ofta har de också kortare lemmar och små händer och fötter, samt förstorad tunga och muskelsvaghet. Det finns cirka 20 verifierade fysiska särdrag som du kan läsa mer om här.

Rätt till liv och kärlek

Att få ett barn med Downs Syndrom kommer ofta som en chock. I början kanske man känner sig ledsen över att inte få det friska, "normala" barn man hade föreställt sig och den sorgen är mänsklig - den får man bearbeta så länge det behövs. Om inte genast, så kommer man snart nog att förstå att ett barn med Downs Syndrom är lika älskvärt och "perfekt" som vilket barn som helst med normal uppsättning kromosomer. Visst blir det kanske lite fler besök till sjukhus och specialistläkare, men det blir en vardag man vänjer sig vid.

Ett barn med Downs Syndrom har precis lika mycket rätt till liv och kärlek som vilket annat barn som helst och det är alla föräldrar till dessa barn väl medvetna om. Med rätt stöd från samhället kan de dessutom bli fullvärdiga samhällsmedborgare i vuxen ålder.

Se gärna denna dokumentär om Downs Syndrom, för ökad förståelse.

Blev det för mycket för relationen? 

Advokater och jurister på Salmi & Partners har lång erfarenhet och djup kompetens gällande vårdnadstvist, umgängestvist, tvist om barns boende och LVU-mål. De är lyhörda och noggranna med att alltid se till barnets bästa samt ge dig som förälder det stöd du behöver.

Övriga tips

Kvalitetsbarnvagnar på nätet
Hjartgruppen.se
Hyr skidor på nätet